Schooluitvallers
Jongeren die tijdelijk geen of weinig onderwijs volgen. Deze jongeren krijgen een aantal dagdelen als rustperiode.

Ook kunnen zij in een prikkelarme omgeving aan hun schoolse vaardigheden werken. Dit in samenwerking met school en ouders, met als doel het leren weer te bevorderen en uiteindelijk de terug stap naar school weer te maken.

Groepsbegeleiding
buiten schooltijden (BSO-plus)en in de vakanties.

Individuele begeleiding

Logeeropvang

Ouderbegeleiding
In gezinnen kan de methodiek ‘Geef me de 5′ worden ingezet. Ouders krijgen daardoor handvatten om met ASS om te gaan. Zoals ouders van een doof kind gebarentaal wordt geleerd, leren deze ouders hoe met autisme om te gaan. Hierin wordt het gehele gezinssysteem meegenomen. Ouders krijgen middels begeleiding en psycho-educatie handvatten geleerd op de juiste wijze met hun kind om te gaan zodat ook voor hen het leven weer te leven is, waar het voorheen vaak ging om overleven. Het is onze visie deze werkwijze zo vroeg mogelijk in te zetten, waardoor de ouders weer vaardig worden hun kind met autisme op te voeden.

Aanleren praktische vaardigheden
Zie ‘Training praktische vaardigheden’

Leer-werk-ervarings-plekken
Zie ‘Leer-werk-ervarings-plekken