Begeleiding vindt plaats volgens de methodiek ‘Geef me de 5′, dit betekent dat er gewerkt wordt vanuit een basisstructuur, waardoor een veilige plek voor de kinderen ontstaat. Hierdoor krijgen ze de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot zelfstandigheid. Kinderen worden zoveel mogelijk is handvatten meegeven, zodat ze het leven kunnen leven, in plaats van te moeten overleven.
Buitenhorst biedt een gestructureerd, maar ook afwisselend programma, dat duidelijkheid biedt op de vragen Wie, Wat, Waar, Wanneer en Hoe. We sluiten aan bij de motivatie van het kind, kijken door de auti-bril naar het kind en gebruiken auti-communicatie.

Er wordt gewerkt vanuit een positieve christelijke levenshouding. Wij hebben een open toelatingsbeleid. Wel verwachten wij van u en uw kind respect voor onze Bijbelse waarden en normen.