Missie

“Het is 3 november 2010, een normale doordeweekse avond. Ik zit geanimeerd en geboeid te luisteren naar een lezing van Colette de Bruin, autismedeskundige. Ze vertelt openhartig en concreet over haar worsteling hoe om te gaan met een kind met autisme. Autisme, door velen gezien als een opvoedingsprobleem. Wat een onbegrip alom! Wat een verdriet en eenzaamheid, zowel voor de ouder als voor het kind. Dan vertelt Colette hoe zij ontdekte dat een kind met autisme gebaat is bij 5 concrete vragen en 5 concrete antwoorden! Ze illustreert haar verhaal met een aansprekende video. Er gaat een wereld voor me open! Het werkt! Dat was het begin van Buitenhorst.” (Lea, manager Buitenhorst)

Buitenhorst, centrum voor autisme biedt sinds 2010 hulp en begeleiding aan kinderen en jongeren met de diagnose ASS. Dit doet zij volgens de methodiek Geef me de 5. Deze methodiek is wetenschappelijk onderbouwd en internationaal erkend! Alle medewerkers van Buitenhorst die direct contact hebben met de doelgroep hebben minimaal de basiscursus gevolgd.

Buitenhorst biedt in een veilige omgeving, een plaats waar kinderen zich begrepen voelen, waar ze inzicht krijgen in wat autisme is en waar ze handvatten krijgen om met hun autisme om te leren gaan in onze maatschappij die vaak als hectisch en chaotisch ervaren wordt. Bij Buitenhorst kijken we verder dan autisme als een beperking. Wij zien het kind dat ondanks autisme en soms dankzij autisme, unieke gaven en talenten heeft gekregen en wij helpen hem die gaven en talenten te gebruiken.

Buitenhorst ziet het als haar missie om de zelfredzaamheid van kinderen met ASS te vergroten, zodat ze zich met hun autisme staande kunnen houden in de maatschappij. Zij legt daarbij de focus op het aanleren van vaardigheden op sociaal-emotioneel gebied en op het aanleren van (praktische) vaardigheden.  De medewerkers van Buitenhorst geven praktisch inhoud aan het aanleren van vaardigheden aan het kind met ASS. Het gaat dan om zaken als koken, een (dag)planning maken volgens een vaste structuur, taken zelfstandig kunnen uitvoeren, enz.

Tegelijkertijd vervult Buitenhorst een signaalfunctie naar de buitenwereld, met als doel dat er meer bewustwording komt van wat ASS inhoudt en daardoor ook meer acceptatie. Dit doet Buitenhorst enerzijds actief door voorlichting te geven op bijvoorbeeld scholen over autisme. Anderzijds richt Buitenhorst zich op preventieve hulpverlening, gericht op een stabiel gezinsleven. In veel gezinnen raken de gezonde structuren en verhoudingen ontwricht, omdat men niet op een constructieve wijze weet om te gaan met het kind met ASS. Door toepassing van de methodiek Geef me de 5 kunnen veel problemen worden voorkomen.

De medewerkers van Buitenhorst werken vanuit een sterk roepingsbesef. Compassie met de naaste is een belangrijke drijfveer. Hoe wij bij Buitenhorst ons werk vorm geven en vanuit welke waarden wij werken kunt u lezen onder het kopje Identiteit.