Visie

Buitenhorst, centrum voor autisme, is een relatief jonge instelling. In een korte periode heeft zij haar activiteiten verdubbeld en is zij van een locatie naar twee locaties gegaan. Het is de ambitie van Buitenhorst dat deze groei wordt voortgezet. Immers, de dienstverlening van Buitenhorst heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen:

 1. Hulpverlening volgens de methodiek Geef me de 5 is wetenschappelijk onderbouwd en heeft zich bewezen in de praktijk. Er zijn ervaringsverhalen te over van mensen met ASS die na hulp weer hebben geleerd te leven in plaats van te overleven.
 2. Buitenhorst, centrum voor autisme wordt hoog gewaardeerd door zowel verwijzende instanties als cliënten.

Onze ambitie is dan ook tweeledig: continuïteit en borging van de huidige dienstverlening enerzijds, uitbreiding van activiteiten anderzijds.

Buitenhorst is begonnen met groepsbegeleiding en individuele begeleiding op een mooie buiten locatie in Rhenen. Na verloop van tijd is daar het aanbod uitgebreid met logeeropvang. Drie weekenden per maand verblijven er ongeveer 6 kinderen op Buitenhorst.

Sinds 2016 heeft Buitenhorst een tweede locatie in Bennekom. Ook hier wordt groepsbegeleiding en individuele begeleiding geboden. Daarnaast huisvest Buitenhorst op deze locatie twee leer-werkbedrijven: Green Basic en Catering Buitenhorst. Jongeren met ASS, met name schooluitvallers, kunnen hier, in een beschutte en beschermde omgeving, werkervaring opdoen, arbeidsvaardigheden ontwikkelen en zij krijgen handvatten aangereikt om zich weer te kunnen handhaven in een reguliere (school)structuur.

Buitenhorst biedt ook ambulante thuisbegeleiding aan zowel ouders als cliënten.

Dit is de huidige stand van zaken.

De komende tijd zal Buitenhorst zich actief bezig houden met de volgende zaken:

Continuïteit en borging

 • Professionalisering van alle medewerkers op de methodiek Geef me de 5
 • Uitbreiding van de clientèle op beide locaties
 • Medewerkers gebruiken het cliëntvolgsysteem.

Uitbreiding

 • Marktonderzoek voor het starten van een derde locatie
 • Afsluiten van nieuwe contracten met gemeenten en verwijzende instanties
 • Meer samenwerking met onderwijsinstellingen om een beschutte en beschermde werkplek te bieden aan schooluitvallers
 • Ontwikkelen leer-werkbedrijf tot een centrum voor Praktijkleren, zodat schooluitvallers via praktijkleren certificaten kunnen behalen
 • Opstarten en ontwikkelen van re-integratieactiviteiten voor onze doelgroep via uitkerende instanties
 • Samenwerking met ketenpartners voor expertise- en kennisdeling
 • School
 • Outdoor