Groepsbegeleiding


Begeleiding vindt plaats in kleine groepen en volgens de methodiek Geef me de 5. Dit betekent dat er gewerkt wordt vanuit een basisstructuur, waardoor een veilige plek voor de kinderen ontstaat. Hierdoor krijgen ze de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot zelfstandigheid. Kinderen worden zoveel als mogelijk is, handvatten meegeven, zodat ze het leven kunnen leven, in plaats van te moeten overleven.
Buitenhorst biedt een gestructureerd, maar ook afwisselend programma, dat duidelijkheid biedt op de vragen Wie, Wat, Waar, Wanneer en Hoe. We sluiten aan bij de motivatie van het kind. We verplaatsen ons in zijn brein en manier van denken waardoor je ook zijn gedrag kunt plaatsen. Dit noemen we “de Auti-bril” opzetten. We gebruiken naar het kind toe de  Auti-communicatie. Dit is concreet, kort en duidelijk communiceren op de 5.  Situaties worden ondertiteld om kinderen inzicht te geven in hun gedrag.