Brain Blocks

Brain Blocks is een manier van reflecteren gericht op het vergoten van het zelfinzicht. Hierdoor ontstaat er ruimte om denk- en gedragspatronen te veranderen. Omdat er wordt gewerkt met ‘beelden’ wordt het gemakkelijke voor de cliënt om inzicht te krijgen in eigen ervaringen en die van anderen. Het verschillend denken en handelen kan hierdoor wederzijds beter worden begrepen.

Brain Blocks bestaat uit verschillende materialen zoals een afbeelding van een hoofd en lijf en verschillende gekleurde blokken, die gebruikt worden om ervaringen en belevingen vorm te geven. Aan de hand van concrete situaties ontstaan er, onder begeleiding van een professional, Brain Blocks ‘beelden’ waarop gereflecteerd wordt. Dit geeft inzicht in ervaringen en manieren van denken. Door het inzicht wordt het mogelijke om uiteindelijk tot anders denken, handelen en voelen te komen.

Bij Brain Blocks interventie gaan we ervan uit dat cliënten zelf het beste weten hoe hun brein werkt. Ze weten zelf het beste wat ze in bepaalde situaties ervaren en hoe ze vervolgens reageren. Deze staat tijdens de interventie centraal. Hierdoor zijn de beelden die ontstaan telkens uniek en is het begeleidingsproces ook altijd anders. Een rood blokje kan bijvoorbeeld voor de ene cliënt voor boosheid staan, maar voor de ander voor verliefdheid, angst of voor de overtuiging iets niet te kunnen. Maar ook de hoeveelheid blokjes en de manier waarop de blokjes neergelegd worden hebben hun eigen betekenis.

Onze manager Buitenhorst is professional en ambassadeur van Brain Blocks.