Schooluitvallers

Voor kinderen en jongeren bij wie het tijdelijk niet lukt om de school te bezoeken, of voor wie een hele week school te belastend is, bieden wij de mogelijkheid om in een prikkelarme omgeving tot rust te komen. Vanuit de rust bouwen we de terugkeer naar school weer op. In deze periode is er nauw contact met de school en wordt er aan dezelfde doelen gewerkt, waarbij de nadruk bij ons ligt op het inzicht krijgen in autisme en handvatten om hiermee om te gaan. Vanuit de methodiek Geef me de 5 kunnen we zowel jongeren als medewerkers op school vaardigheden aanleren, zodat de jongeren weer binnen de structuur van het reguliere onderwijs hun loopbaan kunnen vervolgen.

Onze dienstverlening voor deze jongeren is tweeledig. Enerzijds bieden we begeleiding aan scholen aan. We geven handvatten en tips om met jongeren met ASS om te gaan en de studie voor hen overzichtelijk en werkbaar te maken. Ter ondersteuning daarvan geven we voorlichting over ASS op scholen om meer inzicht en begrip te creëren. Anderzijds begeleiden we de jongere zelf, waarbij we maatwerk leveren. We kijken naar de individuele zorg- en hulpbehoefte van de jongere. Zo nodig bieden we 1 op 1 begeleiding aan met studieplanning, huiswerk en begeleiding op school.

Tegelijkertijd bieden we bij Buitenhorst faciliteiten aan voor een beschutte en beschermde werkplek, zodat jongeren met ASS werkervaring kunnen opdoen (bijvoorbeeld in een stage), arbeidsvaardigheden kunnen ontwikkelen en adviseren we bij loopbaankeuzes en re-integratie.