Begeleiding

Begeleiding groep
Begeleiding vindt plaats in kleine groepen en volgens de methodiek ‘Geef me de 5′. Dit betekent dat er gewerkt wordt vanuit een basisstructuur, waardoor een veilige plek voor de kinderen ontstaat. Hierdoor krijgen ze de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot zelfstandigheid. Kinderen worden zoveel als mogelijk is, handvatten meegeven, zodat ze het leven kunnen leven, in plaats van te moeten overleven.
Buitenhorst biedt een gestructureerd, maar ook afwisselend programma, dat duidelijkheid biedt op de vragen Wie, Wat, Waar, Wanneer en Hoe. We sluiten aan bij de motivatie van het kind. We verplaatsen ons in zijn brein en manier van denken waardoor je ook zijn gedrag kunt plaatsen. Dit noemen we “de Auti-bril” opzetten. We gebruiken naar het kind toe de  auti-communicatie. Dit is concreet, kort en duidelijk communiceren op de 5.  Situaties worden ondertiteld om kinderen inzicht te geven in hun gedrag.

 

Individuele begeleiding
Kinderen met ASS hebben vaak nodig dat ze vaardigheden 1 op 1 aangeleerd krijgen. Hiervoor kan individuele begeleiding worden ingezet. Binnen deze begeleiding kan worden gewerkt aan emoties; hoe voel je emoties en wat doe je als je boos bent? Wat is verdriet, maar ook, hoe moet je plannen en organiseren? Je leert oorzaak en gevolg aan elkaar te koppelen. Het aangeleerde wordt in praktijksituaties geoefend. Dit zorgt ervoor dat kinderen met ASS het aangeleerde gedrag ook kunnen toepassen in de praktijk.

 

Ouderbegeleiding
Autisme is voor de buitenkant onzichtbaar. Dit betekend dat ouders vaak niet begrepen worden, doormodderen, schuldgevoelens op bouwen, gaan twijfelen aan zichzelf en daardoor in een negatieve spiraal terecht komen. In het hoofd van een persoon met ASS gaat de verwerking van de informatie anders.

De eisen die gesteld worden aan personen met autisme zijn gelijk aan personen zonder autisme. Dit trekt door op alle terreinen: school, gezin, familie, clubs, omgeving en later werk.

Als we dit vergelijken met een persoon die doof of blind is of in een rolstoel zit, dan passen we onze verwachtingen aan. Alleen bij autisme, omdat het niet zichtbaar is, maar wel degelijk een stoornis in de hersenwerking is, gaan we opeens eisen dat ze kunnen functioneren alsof ze geen stoornis hebben.

Autisme laat op 8 gebieden storingen zien, waarbij gefragmenteerde informatieverwerking door het hele brein plaatsvindt.

Dit zijn de gebieden waarop iemand met autisme problemen ondervindt in zijn leven:

 • sociale informatie niet herkennen
 • foute koppeling maken
 • over- of ondergevoelig reageren
 • moeite met betekenis verlenen
 • chaotische informatie opslaan
 • referentiekaders missen
 • informatie niet weggooien

Ouders hebben hierin begeleiding nodig om te leren zien wat is het autisme bij mijn kind en wat is de aanpak.

Plan op maat per gezin:

 • wat is autisme
 • hoe ziet autisme eruit
 • overprikkeling
 • sociale informatie
 • omgeving/familie
 • geef me de 5
 • basisstructuur
 • Brainblocks
 • inzicht in zichzelf en in de ander
 • school
 • sociaal/emotioneel

Al deze gebieden moeten aan de orde komen, want dit is de basis om met autisme om te kunnen gaan en in het gezin te kunnen functioneren. Ouders vertrouwen geven in hun kunnen en erkenning geven voor het autisme was niet zichtbaar is, maar wel 24-uur per dag aanwezig is. Kinderen met ASS moet vaardigheden worden aangeleerd op praktisch, sociaal en emotioneel gebied. Hierdoor geven we iemand met autisme tools om te leren leven. Hoe jonger het kind is, hoe automatischer er dit inslijt. Patronen zijn nog niet ontstaan en spelenderwijs leren de kinderen vaardigheden aan.

Ouders leren naar de oorzaak te gaan en niet op gedrag te gaan zitten. Ze leren wat hun kind aan kan en op welk moment. Ze leren hun rol van beschermend naar sturend om te zetten.

Susanne: “Als iemand ineens zegt: “Pak dat even voor mij.” Dan moet ik eerst denken, oh, jij zegt iets. Dan denken wat zei jij. Dan oh, ik moet wat doen. Dan oh, dat wordt gezegd. Dan kan ik het gaan doen. Probleem is dat het dan niet direct gebeurt en dan kan het zijn dat er gezegd wordt: “Ga eens door of schiet eens op.” Dat is nog lastiger, want dan moet je weer opnieuw gaan nadenken. Juist dan kan je boos worden.”

Adriaan: “Ik heb geleerd met mijn autisme om te gaan door veel te oefenen en als er iets fout ging er over te praten en het opnieuw te doen.”