Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit is belangrijk voor Buitenhorst.
Buitenhorst heeft voor beide vestigingen het HKZ kwaliteitskeurmerk en ook het keurmerk autisme.
De leiding is ingeschreven bij het SKJ onder nummer 100011214.

Complimenten en klachten
Bent u tevreden of hebt u een klacht? We horen het graag.

 

Bespreek uw klacht
Als u een klacht of verbeterpunt heeft, kunt u die bespreken met de betreffende begeleid(st)er, zijn/haar leidinggevende of de directie. In een open gesprek proberen we samen met u tot een oplossing te komen. Wanneer u uw klacht liever per mail stuurt mag dit worden verstuurd naar secretariaat@buitenhorst.nu.

Bent u niet tevreden over de afhandeling of wilt u uw klacht liever afhandelen met de landelijke klachtencommissie? Buitenhorst is aangesloten bij klachtenportaalzorg.nl. Na het indienen van uw klacht bij klachtenportaalzorg.nl wordt deze door hen onafhankelijk behandeld.

 

AKJ & Zorgbelang – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Buitenhorst.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uit komt met Buitenhorst, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Buitenhorst.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.