Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit is belangrijk voor Buitenhorst.
Buitenhorst heeft voor beide vestigingen het HKZ kwaliteitskeurmerk en ook het keurmerk autisme.
De leiding is ingeschreven bij het SKJ onder nummer 100011214.

Complimenten en klachten
Bent u tevreden of hebt u een klacht? We horen het graag.

Bespreek uw klacht
Als u een klacht of verbeterpunt heeft, kunt u die bespreken met de betreffende begeleid(st)er, zijn/haar leidinggevende of de directie. In een open gesprek proberen we samen met u tot een oplossing te komen. Wanneer u uw klacht liever per mail stuurt mag dit worden verstuurd naar secretariaat@buitenhorst.nu.

Bent u niet tevreden over de afhandeling of wilt u uw klacht liever afhandelen met de landelijke klachtencommissie? Buitenhorst is aangesloten bij degeschillencommissiezorg.nl. Na het indienen van uw klacht bij www.degeschillencommissiezorg.nl wordt deze door hen onafhankelijk behandeld.