Psycho-educatie

Psycho-educatie legt van oorsprong veel nadruk op kennisverwerving. Kennis die gaat over de stoornis of handicap waarmee iemand elke dag moet omgaan. Die kennis gaat dan over achtergronden van de stoornis, verschijningsvormen, symptomen waar je de stoornis aan kunt herkennen, enz. Het doel van het bijbrengen of vergaren van deze kennis is, dat de persoon in kwestie handvatten krijgt om met zijn stoornis of handicap om te kunnen gaan.

Bij Buitenhorst geven we ook Psycho-educatie. Dit geven we zowel aan de kinderen die op de groepen verblijven als aan de jongeren bij de leer-werkbedrijven. Kinderen en jongeren met ASS hebben een ding gemeen: ze hebben ASS. De manier hoe kinderen en jongeren met ASS omgaan met situaties is net zo gevarieerd als bij kinderen en jongeren zonder ASS. Daarom gaan we bij Buitenhorst een stap verder in onze Psycho-educatie. We stemmen het af op de situatie en ontwikkeling van het specifieke kind of de specifieke jongere. We leveren maatwerk!

We geven uitleg over de hersenwerking van iemand met ASS. Een persoon met ASS ervaart doorgaans een aantal knelpunten in de praktijk. Deze knelpunten werken we samen met hem uit door middel van tekenen. De persoon in kwestie oefent daarmee in de praktijk waarbij de begeleider spiegelt, ondertitelt en herhaalt.

Deze specifieke doelgroep heeft herhaling nodig om vaardigheden in te laten slijten. Zodoende leert de doelgroep weer te leven in plaats van te overleven.

De keuze voor deze benadering is bewust gekozen. Immers, deze benadering doet recht aan het principe dat wij bij Buitenhorst ieder kind en iedere jongere zien als een uniek persoon, met zijn eigen talenten en gaven.

 

Thirza: “Spelen is ook zo lastig. Dan speel je met 2 kinderen en is het leuk. Dan krijg je weer zin om met ze te spelen en dan doen ze ineens onaardig. Ze zeggen dat je iets hebt gezegd of gedaan wat niet leuk was. Soms gebeuren er dingen die je niet door hebt. Als mensen dan op dat moment dat tegen je zegt, dan snap je het. Zeggen mensen dat later pas. Dan kan je dat echt niet herinneren en zeggen ze al snel dat je het heus wel weet. Zo oneerlijk.”