Vaardigheden die worden aangeleerd om jongeren verder op weg te helpen naar de zelfstandigheid.

Op dinsdag en donderdag van 16.30-20.30 uur leren ze o.a. koken, boodschappen doen en schoonmaken. Hierbij wordt gewerkt met taakstructuren. Dit gebeurt in groepjes van 4 personen.

Ook wordt er ingezet op sociaal-emotionele ontwikkeling.